Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 15 Tachwedd 2016 09.00, Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Graeme Francis
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mike Hedges AC Cadeirydd Yn bresennol
Gareth Bennett AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
Neil McEvoy AC Aelod Yn bresennol
Graeme Francis Clerc Yn bresennol
Kayleigh Driscoll Dirprwy Glerc Yn bresennol
Kath Thomas Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jonathan Baxter Ymchwilydd Disgwyliedig
Sam Mason Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Matthew Richards Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol