Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 10 Tachwedd 2016 09.00, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Rhianon Passmore AM
Rhianon Passmore AS Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Andrew RT Davies AC yn dirprwyo
Andrew RT Davies AM Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Marc Wyn Jones Clerc Yn bresennol
Gareth Rogers Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol
Sarah Hatherley Ymchwilydd Disgwyliedig
Sian Hughes Ymchwilydd Disgwyliedig
Megan Jones Ymchwilydd Disgwyliedig
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Sian Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Kirsty Williams AC Tyst Yn bresennol
Alun Davies AC Tyst Yn bresennol
Steven Davies Tyst Yn bresennol
Huw Morris Tyst Yn bresennol