Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 3 Tachwedd 2016 09.15, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George AC Cadeirydd Yn bresennol
Hannah Blythyn AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Mark Isherwood AC Aelod Yn bresennol
Jeremy Miles AC Aelod Yn bresennol
Adam Price AC Aelod Yn bresennol
David J Rowlands AC Aelod Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Tanwen Summers Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Mike Lewis Dirprwy Glerc Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Disgwyliedig
Gregg Jones Ymchwilydd Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Stokes Ymchwilydd Disgwyliedig
Anne Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Robin Wilkinson Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Jon Tomkinson Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Steve Hudson Tyst Yn bresennol
Julie James AS Tyst Yn bresennol
Simon Jones Tyst Yn bresennol
Mick McGuire Tyst Yn bresennol
Huw Morris Tyst Yn bresennol
James Price Tyst Yn bresennol
Ken Skates AS Tyst Yn bresennol