Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 17 Hydref 2016 13.45, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Fay Buckle
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Nick Ramsay AC Tyst Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Andrew RT Davies AC yn dirprwyo
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore AC Aelod Yn bresennol
Lee Waters AC Aelod Yn bresennol
Andrew RT Davies AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Dave Thomas Archwilio Cymru Yn bresennol
Jeremy Morgan Archwilio Cymru Disgwyliedig
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Disgwyliedig
Mike Usher Archwilio Cymru Disgwyliedig
Dr Andrew Goodall Tyst Yn bresennol
Anthony Hayward Tyst Yn bresennol
Rhiannon Jones Tyst Yn bresennol
Colin Phillpott Tyst Yn bresennol
Liz Waters Tyst Yn bresennol
Dr Jean White Tyst Yn bresennol
Lynda Williams Tyst Yn bresennol
Fay Buckle Clerc Disgwyliedig
Meriel Singleton Ail Glerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu