Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 13 Gorffennaf 2016 09.15, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George AC Cadeirydd Yn bresennol
Hannah Blythyn AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Ymddiheuriadau
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Mark Isherwood AC Aelod Yn bresennol
Jeremy Miles AC Aelod Yn bresennol
Adam Price AC Aelod Yn bresennol
David J Rowlands AC Aelod Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Yn bresennol
Rachel Jones Dirprwy Glerc Yn bresennol
Tracey Burke Tyst Yn bresennol
Simon Jones Tyst Yn bresennol
James Price Tyst Yn bresennol
Ken Skates AC Tyst Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gregg Jones Ymchwilydd Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Yn bresennol
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Ben Stokes Ymchwilydd Yn bresennol
Anne Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Robin Wilkinson Ymchwilydd Disgwyliedig
Gareth David Thomas Ymchwilydd Yn bresennol