Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 8 Chwefror 2016 10.30, Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd

Lleoliad:   Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Clerk: Kathryn Hughes
Deputy Clerk: Buddug Saer
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Keith Baldwin Aelod Yn bresennol
Angela Burns AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Eric Gregory Cadeirydd Yn bresennol
Hugh Widdis Aelod Yn bresennol
Buddug Saer Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gareth Watts Swyddog Yn bresennol
Nicola Callow Swyddog Yn bresennol
Claire Clancy Swyddog Yn bresennol
Dave Tosh Swyddog Yn bresennol