Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 8 Mawrth 2016 09.00, Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Steve George
Deputy Clerk: Kathryn Thomas
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
William Powell AC Cadeirydd Yn bresennol
Russell George AC Aelod Yn bresennol
Bethan Jenkins AC Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Steve George Clerc Yn bresennol
Kayleigh Driscoll Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Kath Thomas Dirprwy Glerc Yn bresennol
Matthew Richards Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Helen Roberts Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol