Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 3 Chwefror 2016 09.00, Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jocelyn Davies AC Cadeirydd Yn bresennol
Peter Black AC Aelod Yn bresennol
Christine Chapman AC Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Alun Ffred Jones AC Aelod Ymddiheuriadau
Ann Jones AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Nick Ramsay AC Aelod Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Gerallt Roberts Dirprwy Glerc Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Helen Jones Ymchwilydd Yn bresennol
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gerald Holtham Cynghorwr Arbenigol Yn bresennol
Syr Derek Jones Tyst Yn bresennol
Marion Stapleton Tyst Yn bresennol
Andrew Hobden Tyst Yn bresennol