Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 14 Ionawr 2016 09.00, Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jocelyn Davies AM Cadeirydd Yn bresennol
Peter Black AC Aelod Yn bresennol
Christine Chapman AM Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Alun Ffred Jones AM Aelod Yn bresennol
Ann Jones AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Nick Ramsay AC Aelod Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Gerallt Roberts Dirprwy Glerc Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Christian Tipples Ymchwilydd Yn bresennol
Gareth David Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Jon Rae Tyst Yn bresennol
Anthony Hunt Tyst Yn bresennol
Huw David Tyst Yn bresennol
Adam Cairns Tyst Yn bresennol
Steve Moore Tyst Yn bresennol
Victoria Winckler Tyst Yn bresennol
Michael Trickey Tyst Yn bresennol
Eleri Butler MBE Tyst Yn bresennol