Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 25 Tachwedd 2015 09.00, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees AC Cadeirydd Yn bresennol
Peter Black AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Altaf Hussain AC Aelod Yn bresennol
Elin Jones AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle AC Aelod Yn bresennol
Gwyn R Price AC Aelod Yn bresennol
Lindsay Whittle AC Aelod Yn bresennol
Kirsty Williams AC Tyst Yn bresennol Peter Black AC yn dirprwyo
Lisa Salkeld Tyst Yn bresennol
Philippa Watkins Tyst Yn bresennol
Mark Drakeford AS Tyst Yn bresennol
Helen Whyley Tyst Yn bresennol
Rhian Williams Tyst Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Helen Finlayson Ail Glerc Disgwyliedig
Catherine Hunt Ail Glerc Yn bresennol
Sian Giddins Dirprwy Glerc Yn bresennol
Rhys Morgan Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Enrico Carpanini Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Stephen Boyce Ymchwilydd Disgwyliedig
Amy Clifton Ymchwilydd Yn bresennol
Elfyn Henderson Ymchwilydd Disgwyliedig
Victoria Paris Ymchwilydd Disgwyliedig
Dr Paul Worthington Ymchwilydd Disgwyliedig