Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 2 Tachwedd 2015 14.30, Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
Deputy Clerk: Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Melding AC Cadeirydd Disgwyliedig
Alun Davies AC Aelod Disgwyliedig
Suzy Davies AC Aelod Disgwyliedig
Dafydd Elis-Thomas AC Aelod Disgwyliedig
William Powell AM Aelod Disgwyliedig
P Gareth Williams Clerc Disgwyliedig
Naomi Stocks Ail Glerc Disgwyliedig
Ruth Hatton Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Matthew Richards Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Stephen Boyce Ymchwilydd Disgwyliedig
Alys Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig