Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 28 Medi 2015 13.30, Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Naomi Stocks
Deputy Clerk: Ruth Hatton
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Melding AC Cadeirydd Disgwyliedig
Alun Davies AC Aelod Disgwyliedig
Suzy Davies AC Aelod Disgwyliedig
Dafydd Elis-Thomas AC Aelod Disgwyliedig
William Powell AC Aelod Disgwyliedig
P Gareth Williams Clerc Disgwyliedig
Naomi Stocks Ail Glerc Disgwyliedig
Ruth Hatton Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Matthew Richards Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Stephen Boyce Ymchwilydd Disgwyliedig
Alys Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Sean Bradley Tyst Disgwyliedig
Richard Clarke Tyst Disgwyliedig
Jane Hutt AC Tyst Disgwyliedig