Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 17 Medi 2015 09.15, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees AC Cadeirydd Yn bresennol
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Altaf Hussain AM Aelod Yn bresennol
Elin Jones AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Ymddiheuriadau Janet Finch-Saunders AC yn dirprwyo
Lynne Neagle AC Aelod Yn bresennol
Gwyn R Price AM Aelod Yn bresennol
Lindsay Whittle AM Aelod Yn bresennol
Kirsty Williams AC Aelod Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Helen Finlayson Ail Glerc Disgwyliedig
Catherine Hunt Ail Glerc Yn bresennol
Sian Giddins Dirprwy Glerc Yn bresennol
Rhys Morgan Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Enrico Carpanini Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Stephen Boyce Ymchwilydd Disgwyliedig
Amy Clifton Ymchwilydd Yn bresennol
Sarah Hatherley Ymchwilydd Disgwyliedig
Elfyn Henderson Ymchwilydd Disgwyliedig
Rebekah James Ymchwilydd Disgwyliedig
Victoria Paris Ymchwilydd Disgwyliedig
Philippa Watkins Ymchwilydd Yn bresennol
Dr Rodney Berman Tyst Yn bresennol
Dr Stephen Monaghan Tyst Yn bresennol
Dr Jane Fenton-May Tyst Yn bresennol
Paul Burgess Tyst Yn bresennol
Andrew Rankin Tyst Yn bresennol
Ashton Collins Tyst Yn bresennol
Brett Collins Tyst Yn bresennol
Dr Fortune Ncube Tyst Yn bresennol
Nick Pahl Tyst Yn bresennol
Sarah Calcott Tyst Yn bresennol
Lee Clements Tyst Yn bresennol