Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 15 Gorffennaf 2015 09.00, Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jocelyn Davies AM Cadeirydd Yn bresennol
Peter Black AC Aelod Yn bresennol
Christine Chapman AM Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Alun Ffred Jones AM Aelod Yn bresennol
Ann Jones AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Nick Ramsay AC Aelod Yn bresennol
Mark Drakeford AC Tyst Yn bresennol
Chris Tudor-Smith Tyst Yn bresennol
Sue Bowker Tyst Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Yn bresennol
Tanwen Summers Dirprwy Glerc Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Richard Bettley Ymchwilydd Yn bresennol
Gareth David Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol