Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 1 Gorffennaf 2015 09.00, Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jocelyn Davies AM Cadeirydd Yn bresennol
Peter Black AC Aelod Yn bresennol
Christine Chapman AM Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Alun Ffred Jones AM Aelod Ymddiheuriadau
Ann Jones AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Nick Ramsay AC Aelod Yn bresennol
Jane Hutt AC Tyst Yn bresennol
Jeff Andrews Tyst Yn bresennol
Matthew Denham-Jones Tyst Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Tanwen Summers Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gareth David Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol