Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 21 Mai 2015 09.05, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees AC Cadeirydd Yn bresennol
Peter Black AC Aelod Ymddiheuriadau
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Elin Jones AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle AC Aelod Ymddiheuriadau
Gwyn R Price AM Aelod Yn bresennol
Lindsay Whittle AM Aelod Yn bresennol
Kirsty Williams AC Aelod Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Helen Finlayson Ail Glerc Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Yn bresennol
Sian Giddins Dirprwy Glerc Yn bresennol
Enrico Carpanini Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Stephen Boyce Ymchwilydd Yn bresennol
Amy Clifton Ymchwilydd Yn bresennol
Yr Athro Sally Holland Tyst Yn bresennol
Hywel Dafydd Tyst Yn bresennol
Samantha Clutton Tyst Yn bresennol
Cecile Gwilym Tyst Yn bresennol
Catriona Williams Tyst Yn bresennol
Kate Chamberlain Tyst Yn bresennol
Nia Roberts Tyst Yn bresennol
Lin Slater Tyst Yn bresennol
Lynda Williams Tyst Yn bresennol