Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 4 Chwefror 2015 09.15, Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Siân Phipps
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
William Graham AM Cadeirydd Yn bresennol
Mick Antoniw AC Aelod Yn bresennol
Jeff Cuthbert AM Aelod Yn bresennol
Byron Davies AM Aelod Yn bresennol
Keith Davies AM Aelod Yn bresennol
Dafydd Elis-Thomas AC Aelod Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Yn bresennol
Eluned Parrott AM Aelod Yn bresennol
Gwenda Thomas AM Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Marc Wyn Jones Clerc Yn bresennol
Siân Phipps Clerc Disgwyliedig
Rachel Jones Dirprwy Glerc Yn bresennol
Andrew Minnis Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Stokes Ymchwilydd Disgwyliedig
Anne Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Robin Wilkinson Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Yr Athro Stuart Cole Tyst Yn bresennol
Edwina Hart AM Tyst Yn bresennol
James Price Tyst Yn bresennol