Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 9 Mehefin 2014 11.00, Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd

Lleoliad:   Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Clerk: Kathryn Hughes
Deputy Clerk: Buddug Saer
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Keith Baldwin Aelod Yn bresennol
Angela Burns AC Aelod Ymddiheuriadau
Vicky Davies Aelod Yn bresennol
Eric Gregory Cadeirydd Yn bresennol
Richard Harries Aelod Yn bresennol
Mark Jones Aelod Yn bresennol
Hugh Widdis Aelod Yn bresennol
Buddug Saer Dirprwy Glerc Yn bresennol
Virginia Hawkins Clerc Yn bresennol
Nicola Callow Swyddog Yn bresennol
Claire Clancy Swyddog Yn bresennol
Dave Tosh Swyddog Yn bresennol
Gareth Watts Swyddog Yn bresennol
Anna Daniel Swyddog Yn bresennol