Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 3 Mawrth 2014 14.30, Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
Deputy Clerk: Ruth Hatton
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Melding Cadeirydd Yn bresennol
Suzy Davies Aelod Yn bresennol
Julie James Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Mick Antoniw yn dirprwyo
Mick Antoniw AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Eluned Parrott Aelod Yn bresennol
Simon Thomas Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Ruth Hatton Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Alys Thomas Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Stephen Boyce Ymchwilydd Yn bresennol