Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 22 Ionawr 2014 10.00, Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jocelyn Davies Cadeirydd Yn bresennol
Peter Black Aelod Yn bresennol
Christine Chapman Aelod Yn bresennol
Paul Davies Aelod Yn bresennol
Mike Hedges Aelod Yn bresennol
Alun Ffred Jones AC Aelod Yn bresennol
Ann Jones Aelod Yn bresennol
Julie Morgan Aelod Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Meriel Singleton Ail Glerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Disgwyliedig
Eleanor Roy Ymchwilydd Disgwyliedig
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Susan Morgan Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig