Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 5 Chwefror 2014 10.00, Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Siân Phipps
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Nick Ramsay Cadeirydd Yn bresennol
Mick Antoniw Aelod Yn bresennol
Byron Davies Aelod Yn bresennol
Keith Davies Aelod Yn bresennol
Dafydd Elis-Thomas Aelod Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth Aelod Yn bresennol
Julie James Aelod Yn bresennol
Eluned Parrott Aelod Yn bresennol
David Rees Aelod Ymddiheuriadau
Joyce Watson Aelod Yn bresennol
Claire Morris Ail Glerc Yn bresennol
Olga Lewis Dirprwy Glerc Yn bresennol
Ben Stokes Ymchwilydd Yn bresennol
Gareth John Tyst Yn bresennol
Ed Payne Tyst Yn bresennol
Guy Warrington Tyst Yn bresennol
Helen Finlayson Ail Glerc Disgwyliedig
Siân Phipps Clerc Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
James Meadway Tyst Disgwyliedig