Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 5 Tachwedd 2013 13.30, Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Y Siambr - Y Senedd

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn