Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 2 Mawrth 2023 09.30, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Helen Finlayson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George AS Cadeirydd Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth AS Aelod Yn bresennol
Gareth Davies AS Aelod Yn bresennol
Sarah Murphy AS Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant AS Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AS Aelod Yn bresennol
Helen Finlayson Clerc Yn bresennol
Claire Morris Ail Glerc Yn bresennol
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Bonnie Evans Ymchwilydd Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Rebekah James Ymchwilydd Yn bresennol
Dr Paul Worthington Ymchwilydd Yn bresennol
Masudah Ali Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Jonathan Morgan Tyst Yn bresennol