Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 26 Ebrill 2023, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Lleu Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Delyth Jewell MS Cadeirydd Disgwyliedig
Hefin David MS Aelod Disgwyliedig
Alun Davies MS Aelod Disgwyliedig
Heledd Fychan MS Aelod Disgwyliedig
Tom Giffard MS Aelod Disgwyliedig
Carolyn Thomas MS Aelod Disgwyliedig
Lleu Williams Clerc Disgwyliedig
Haidee James Ail Glerc Disgwyliedig
Rhea James Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Sara Moran Ymchwilydd Disgwyliedig
Nia Moss Ymchwilydd Disgwyliedig