Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 2 Chwefror 2023 09.00, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jayne Bryant MS Cadeirydd Yn bresennol
James Evans MS Aelod Yn bresennol
Laura Anne Jones MS Aelod Yn bresennol
Ken Skates MS Aelod Yn bresennol
Buffy Williams MS Aelod Yn bresennol
Sioned Williams MS Aelod Yn bresennol
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Tom Lewis-White Ail Glerc Yn bresennol
Angharad Roche Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Deborah Jones Tyst Ymddiheuriadau
Sharon Lovell Tyst Yn bresennol
Emma Phipps-Magill Tyst Yn bresennol
Ben Twomey Tyst Yn bresennol
Elizabeth Bryan Tyst Yn bresennol
Mike Anthony Tyst Yn bresennol
Rhian Carter Tyst Yn bresennol
Matt Lewis Tyst Yn bresennol
Sarah Thomas Tyst Yn bresennol
Helen Mary Jones Tyst Yn bresennol