Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 6 Mawrth 2023 13.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    P Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Huw Irranca-Davies MS Cadeirydd Yn bresennol
Alun Davies MS Aelod Yn bresennol
James Evans MS Aelod Yn bresennol
Peredur Owen Griffiths MS Aelod Yn bresennol Substituted by Heledd Fychan MS
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Gerallt Roberts Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Sargent Ail Glerc Yn bresennol
Elizabeth Foster Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Nia Moss Ymchwilydd Disgwyliedig
Josh Hayman Ymchwilydd Disgwyliedig
Philip Lewis Ymchwilydd Disgwyliedig
Sara Moran Ymchwilydd Disgwyliedig
Robin Wilkinson Ymchwilydd Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Kate Rabaiotti Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Masudah Ali Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Sam Mason Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Dr Paul Worthington Ymchwilydd Disgwyliedig
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Enrico Carpanini Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Jolanta Griffiths Tyst Disgwyliedig