Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 13 Chwefror 2023 12.00, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    P Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Huw Irranca-Davies MS Cadeirydd Yn bresennol
Alun Davies MS Aelod Yn bresennol
James Evans MS Aelod Yn bresennol
Peredur Owen Griffiths MS Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Gerallt Roberts Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Sargent Ail Glerc Yn bresennol
Elizabeth Foster Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Nia Moss Ymchwilydd Disgwyliedig
Josh Hayman Ymchwilydd Disgwyliedig
Philip Lewis Ymchwilydd Disgwyliedig
Sara Moran Ymchwilydd Disgwyliedig
Robin Wilkinson Ymchwilydd Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Kate Rabaiotti Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Mick Antoniw MS Tyst Yn bresennol
Dr James George Tyst Yn bresennol
Bill Zajac Tyst Disgwyliedig
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig