Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 16 Medi 2022 12.45, Cyflwyno Cynnig o Gydymdeimlad â'i Fawrhydi Y Brenin

Lleoliad:   Y Siambr - Y Senedd

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Rhys ab Owen MS Aelod Disgwyliedig
Mick Antoniw MS Aelod Disgwyliedig
Mabon ap Gwynfor MS Aelod Disgwyliedig
Rhun ap Iorwerth MS Aelod Disgwyliedig
Natasha Asghar MS Aelod Disgwyliedig
Hannah Blythyn MS Aelod Disgwyliedig
Dawn Bowden MS Aelod Disgwyliedig
Jayne Bryant MS Aelod Disgwyliedig
Cefin Campbell MS Aelod Disgwyliedig
Hefin David MS Aelod Disgwyliedig
Alun Davies MS Aelod Disgwyliedig
Andrew RT Davies MS Aelod Disgwyliedig
Gareth Davies MS Aelod Disgwyliedig
Paul Davies MS Aelod Disgwyliedig
Jane Dodds MS Aelod Disgwyliedig
Mark Drakeford MS Aelod Disgwyliedig
James Evans MS Aelod Disgwyliedig
Rebecca Evans MS Aelod Disgwyliedig
Janet Finch-Saunders MS Aelod Disgwyliedig
Luke Fletcher MS Aelod Disgwyliedig
Peter Fox MS Aelod Disgwyliedig
Heledd Fychan MS Aelod Disgwyliedig
Russell George MS Aelod Disgwyliedig
Vaughan Gething MS Aelod Disgwyliedig
Tom Giffard MS Aelod Disgwyliedig
John Griffiths MS Aelod Disgwyliedig
Lesley Griffiths MS Aelod Disgwyliedig
Llyr Gruffydd MS Aelod Disgwyliedig
Siân Gwenllian MS Aelod Disgwyliedig
Mike Hedges MS Aelod Disgwyliedig
Vikki Howells MS Aelod Disgwyliedig
Altaf Hussain MS Aelod Disgwyliedig
Jane Hutt MS Aelod Disgwyliedig
Huw Irranca-Davies MS Aelod Disgwyliedig
Mark Isherwood MS Aelod Disgwyliedig
Joel James MS Aelod Disgwyliedig
Julie James MS Aelod Disgwyliedig
Delyth Jewell MS Aelod Disgwyliedig
Laura Anne Jones MS Aelod Disgwyliedig
Rt. Hon. Elin Jones MS Aelod Disgwyliedig
Ei Fawrhydi Y Brenin Tyst Disgwyliedig
Samuel Kurtz MS Aelod Disgwyliedig
Jeremy Miles MS Aelod Disgwyliedig
Darren Millar MS Aelod Disgwyliedig
Eluned Morgan MS Aelod Disgwyliedig
Julie Morgan MS Aelod Disgwyliedig
Sarah Murphy MS Aelod Disgwyliedig
Lynne Neagle MS Aelod Disgwyliedig
Peredur Owen Griffiths MS Aelod Disgwyliedig
Rhianon Passmore MS Aelod Disgwyliedig
Adam Price MS Aelod Disgwyliedig
Jenny Rathbone MS Aelod Disgwyliedig
David Rees MS Aelod Disgwyliedig
Sam Rowlands MS Aelod Disgwyliedig
Jack Sargeant MS Aelod Disgwyliedig
Ken Skates MS Aelod Disgwyliedig
Carolyn Thomas MS Aelod Disgwyliedig
Lee Waters MS Aelod Disgwyliedig
Joyce Watson MS Aelod Disgwyliedig
Buffy Williams MS Aelod Disgwyliedig
Sioned Williams MS Aelod Disgwyliedig