Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 29 Medi 2022 09.30, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Lleoliad:   Committee Rooms 1&2 Combined - Senedd

Cyswllt:    Robert Donovan
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Paul Davies AS Cadeirydd Yn bresennol
Hefin David AS Aelod Yn bresennol
Luke Fletcher AS Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AS Aelod Yn bresennol
Samuel Kurtz AS Aelod Yn bresennol
Sarah Murphy AS Aelod Yn bresennol
Robert Donovan Clerc Yn bresennol
Lara Date Ail Glerc Yn bresennol
Gareth Rogers Ysgrifenyddiaeth Yn bresennol
Aled Evans Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Katie Wyatt ASSS Yn bresennol
Gruffydd Owen ASSS Yn bresennol
David Chaundy Tyst Yn bresennol
Molly Corless Tyst Yn bresennol
Emma Davies Tyst Yn bresennol
Sian Hughes Tyst Yn bresennol
Callum Jones Tyst Yn bresennol
Sarah MacCarty Tyst Yn bresennol
Dorian Brunt Tyst Yn bresennol
Bill Cordingley Tyst Yn bresennol
Hannah Fernandez Tyst Yn bresennol
Claire Lawson Tyst Yn bresennol
Fiona McFarlane Tyst Yn bresennol
James Owen Tyst Yn bresennol