Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 7 Tachwedd 2022 13.30, Y Pwyllgor Deisebau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jack Sargeant AS Cadeirydd Disgwyliedig
Luke Fletcher AS Aelod Disgwyliedig
Joel James AS Aelod Disgwyliedig
Buffy Williams AS Aelod Disgwyliedig
Gareth Price Clerc Disgwyliedig
Mared Llwyd Ail Glerc Disgwyliedig
Kayleigh Imperato Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Samiwel Davies Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig