Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 9 Tachwedd 2022 09.30, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Llyr Gruffydd AS Cadeirydd Disgwyliedig
Janet Finch-Saunders AS Aelod Disgwyliedig
Huw Irranca-Davies AS Aelod Disgwyliedig
Delyth Jewell AS Aelod Disgwyliedig
Jenny Rathbone AS Aelod Disgwyliedig
Joyce Watson AS Aelod Disgwyliedig
Marc Wyn Jones Clerc Disgwyliedig
Elizabeth Wilkinson Ail Glerc Disgwyliedig
Andrea Storer Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Michael High Ymchwilydd Disgwyliedig