Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 27 Hydref 2022 10.35, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Manon George
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Griffiths MS Cadeirydd Yn bresennol
Mabon ap Gwynfor MS Aelod Yn bresennol
Jayne Bryant MS Aelod Yn bresennol
Joel James MS Aelod Yn bresennol
Sam Rowlands MS Aelod Yn bresennol
Carolyn Thomas MS Aelod Yn bresennol
Altaf Hussain MS Aelod Yn bresennol
Manon George Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Yn bresennol
Chloe Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Claire Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Osian Bowyer Ymchwilydd Yn bresennol
Owen Holzinger Ymchwilydd Yn bresennol
Jane Hutt MS Gweinidog Yn bresennol
Emma Williams Tyst Yn bresennol
Joanna Valentine Tyst Yn bresennol
Jo Trott Tyst Yn bresennol
Judith Cole Tyst Yn bresennol
Ruth Meadows Tyst Yn bresennol
Emma Smith Tyst Yn bresennol
Tim Evans Tyst Yn bresennol
Leah Whitty Tyst Yn bresennol
James Koe Tyst Disgwyliedig
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Manon Huws Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol