Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 17 Hydref 2022 13.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    P Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Huw Irranca-Davies AS Cadeirydd Disgwyliedig
Rhys ab Owen AS Aelod Disgwyliedig
Alun Davies AS Aelod Disgwyliedig
James Evans AS Aelod Disgwyliedig
P Gareth Williams Clerc Disgwyliedig
Gerallt Roberts Ail Glerc Disgwyliedig
Sarah Sargent Ail Glerc Disgwyliedig
Sian Giddins Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Nia Moss Ymchwilydd Disgwyliedig
Josh Hayman Ymchwilydd Disgwyliedig
Philip Lewis Ymchwilydd Disgwyliedig
Sara Moran Ymchwilydd Disgwyliedig
Lucy Valsamidis Ymchwilydd Disgwyliedig
Robin Wilkinson Ymchwilydd Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Kate Rabaiotti Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig