Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 12 Medi 2022 09.30, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Cyswllt:    Meriel Singleton
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn