Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 29 Medi 2022 08.45, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Manon George
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Griffiths AS Cadeirydd Yn bresennol
Mabon ap Gwynfor AS Aelod Yn bresennol
Jayne Bryant AS Aelod Yn bresennol
Joel James AS Aelod Yn bresennol
Sam Rowlands AS Aelod Yn bresennol
Carolyn Thomas AS Aelod Yn bresennol
Manon George Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Yn bresennol
Chloe Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Jonathan Baxter Ymchwilydd Yn bresennol
Osian Bowyer Ymchwilydd Yn bresennol
Julie James AS Gweinidog Yn bresennol
Emma Williams Tyst Yn bresennol
Amelia John Tyst Yn bresennol
Jo Larner Tyst Yn bresennol
Simon White Tyst Yn bresennol
Tanya Wigfall Tyst Yn bresennol
Rebecca Evans AS Gweinidog Yn bresennol
Reg Kilpatrick Tyst Yn bresennol
Claire Germain Tyst Yn bresennol
Emma Smith Tyst Yn bresennol