Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 10 Mai 2022 17.30, Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Tom Jackson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Huw Irranca-Davies MS Cadeirydd Disgwyliedig
Jayne Bryant MS Aelod Disgwyliedig
Jane Dodds MS Aelod Disgwyliedig
Elin Jones MS Aelod Disgwyliedig
Siân Gwenllian MS Aelod Disgwyliedig
Darren Millar MS Aelod Disgwyliedig
Tom Jackson Clerc Disgwyliedig
Daniel Collier Ail Glerc Disgwyliedig
Richard Thomas Ail Glerc Disgwyliedig
Adam Vaughan Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Matthew Richards Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gruffydd Owen Ymchwilydd Disgwyliedig