Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 15 Mehefin 2022 08.45, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Lleoliad:   External Location

Cyswllt:    Manon George
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Griffiths AS Cadeirydd Disgwyliedig
Mabon ap Gwynfor AS Aelod Disgwyliedig
Jayne Bryant AS Aelod Disgwyliedig
Joel James AS Aelod Disgwyliedig
Sam Rowlands AS Aelod Disgwyliedig
Carolyn Thomas AS Aelod Disgwyliedig
Manon George Clerc Disgwyliedig
Catherine Hunt Ail Glerc Disgwyliedig
Chloe Davies Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig