Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 28 Mawrth 2022 10.00, Pwyllgor y Llywydd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees AS Cadeirydd Disgwyliedig
Rhys ab Owen AS Aelod Disgwyliedig
Janet Finch-Saunders AS Aelod Disgwyliedig
Peredur Owen Griffiths AS Aelod Disgwyliedig
Joyce Watson AS Aelod Disgwyliedig
Huw Gapper Clerc Disgwyliedig
Daniel Collier Dirprwy Glerc Disgwyliedig