Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 14 Gorffennaf 2022 10.45, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jayne Bryant AS Cadeirydd Yn bresennol
James Evans AS Aelod Yn bresennol
Heledd Fychan AS Aelod Yn bresennol
Laura Anne Jones AS Aelod Yn bresennol
Ken Skates AS Aelod Yn bresennol
Buffy Williams AS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Vikki Howells MS
Sioned Williams AS Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Tom Lewis-White Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Hughes Ymchwilydd Yn bresennol
Jeremy Miles AS Gweinidog Yn bresennol
Georgina Haarhoff Tyst Yn bresennol
Hannah Wharf Tyst Yn bresennol