Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 13 Mehefin 2022 14.00, Y Pwyllgor Deisebau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jack Sargeant MS Cadeirydd Yn bresennol
Luke Fletcher MS Aelod Yn bresennol
Joel James MS Aelod Yn bresennol
Buffy Williams MS Aelod Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Mared Llwyd Ail Glerc Yn bresennol
Kayleigh Imperato Dirprwy Glerc Yn bresennol
Samiwel Davies Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Alistair Davey Tyst Yn bresennol
Julie Morgan MS Tyst Yn bresennol
Sian Thomas ASSS Yn bresennol
Mark Bird Tyst Yn bresennol
Professor Madeleine Campbell Tyst Yn bresennol
Lord David Lipsey Tyst Yn bresennol
Malcolm Tams Tyst Yn bresennol
David Cartwright Tyst Yn bresennol