Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 20 Mehefin 2022 13.00, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    P Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Huw Irranca-Davies MS Cadeirydd Yn bresennol
Rhys ab Owen MS Aelod Yn bresennol
Alun Davies MS Aelod Yn bresennol
James Evans MS Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Gerallt Roberts Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Sargent Ail Glerc Yn bresennol
Claire Fiddes Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sian Giddins Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Kate Rabaiotti Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Mick Antoniw MS Tyst Yn bresennol
Piers Bisson Tyst Yn bresennol
Dr Robert Parry Tyst Yn bresennol
Adam Turbervill Tyst Yn bresennol