Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 9 Mehefin 2022 10.00, Y Pwyllgor Cyllid

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Owain Roberts
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Peredur Owen Griffiths MS Cadeirydd Yn bresennol
Peter Fox MS Aelod Yn bresennol
Mike Hedges MS Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore MS Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd MS Gwestai gwadd Yn bresennol
Owain Roberts Clerc Yn bresennol
Georgina Owen Ail Glerc Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Yn bresennol
Mike Lewis Dirprwy Glerc Yn bresennol
Ben Harris Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Christian Tipples Ymchwilydd Yn bresennol
Owen Holzinger Ymchwilydd Yn bresennol
Joanne McCarthy Ymchwilydd Disgwyliedig
Rebecca Evans MS Tyst Yn bresennol
Andrew Hewitt Tyst Yn bresennol
Lynsey Edwards Tyst Yn bresennol