Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 15 Mehefin 2022 09.30, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Robert Donovan
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Paul Davies AS Cadeirydd Yn bresennol
Hefin David AS Aelod Yn bresennol
Luke Fletcher AS Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AS Aelod Yn bresennol
Samuel Kurtz AS Aelod Yn bresennol
Sarah Murphy AS Aelod Yn bresennol
Robert Donovan Clerc Yn bresennol
Lara Date Ail Glerc Yn bresennol
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Aled Evans Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Rhun Davies Ymchwilydd Yn bresennol
Katy Orford Ymchwilydd Yn bresennol
Isobel Pagendam Ymchwilydd Yn bresennol
Gareth David Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Sally Jones Swyddog Yn bresennol
Tori Morgan Tyst Yn bresennol
Nick Fenwick Tyst Yn bresennol
Vaughan Gething AS Gweinidog Yn bresennol
Lesley Griffiths AS Gweinidog Yn bresennol
Sioned Evans Tyst Yn bresennol
Andrew Gwatkin Tyst Yn bresennol
Steffan Roberts Tyst Yn bresennol
Victoria Jones Tyst Yn bresennol
Gareth Bevington Tyst Yn bresennol
James Owen Tyst Yn bresennol