Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 27 Ionawr 2022 09.00, Bwrdd Taliadau

Lleoliad:   Remote - Digital

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dr Elizabeth Haywood Cadeirydd Yn bresennol
Rt Hon Sir David Hanson Aelod Yn bresennol
Michael Redhouse Aelod Yn bresennol
Y Fonesig Jane Roberts Aelod Yn bresennol
Hugh Widdis Aelod Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Joanna Adams Ail Glerc Yn bresennol
Ruth Hatton Dirprwy Glerc Yn bresennol
Craig Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol