Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 9 Chwefror 2022 09.15, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Fay Bowen
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mark Isherwood AS Cadeirydd Yn bresennol
Natasha Asghar AS Aelod Yn bresennol
Cefin Campbell AS Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AS Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Rhianon Passmore AS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Fay Bowen Clerc Yn bresennol
Owain Davies Ail Glerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Adrian Crompton Archwilydd Cyffredinol Cymru Yn bresennol
Claire Flood-Page Archwilio Cymru Disgwyliedig
Helen Jones Archwilio Cymru Disgwyliedig
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Disgwyliedig
Kenneth Gibson MSP Tyst Yn bresennol
Daniel Johnson MSP Tyst Yn bresennol
John Mason MSP Tyst Yn bresennol
Joanne McNaughton Tyst Disgwyliedig
Sarah Robertson Tyst Yn bresennol
Jane Williams Tyst Disgwyliedig
Andrew Doughton Archwilio Cymru Yn bresennol
Nick Selwyn Archwilio Cymru Yn bresennol
Dave Thomas Archwilio Cymru Yn bresennol
Jeremy Evans Archwilio Cymru Yn bresennol
Dave Wilson Archwilio Cymru Yn bresennol