Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 14 Chwefror 2022 13.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    P Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Huw Irranca-Davies MS Cadeirydd Yn bresennol
Rhys ab Owen MS Aelod Yn bresennol
Alun Davies MS Aelod Yn bresennol
Peter Fox MS Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Gerallt Roberts Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Sargent Ail Glerc Yn bresennol
Claire Fiddes Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sian Giddins Dirprwy Glerc Yn bresennol
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Rebecca Evans MS Tyst Yn bresennol
Anna Adams Tyst Yn bresennol
Lynsey Edwards Tyst Ymddiheuriadau
Andrew Hewitt Tyst Yn bresennol