Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 10 Chwefror 2022 09.00, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Helen Finlayson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George MS Cadeirydd Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth MS Aelod Yn bresennol
Gareth Davies MS Aelod Yn bresennol
Mike Hedges MS Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant MS Aelod Yn bresennol
Joyce Watson MS Aelod Yn bresennol
Helen Finlayson Clerc Yn bresennol
Claire Morris Ail Glerc Yn bresennol
Lowri Jones Dirprwy Glerc Yn bresennol
Amy Clifton Ymchwilydd Yn bresennol
Sarah Hatherley Ymchwilydd Yn bresennol
Philippa Watkins Ymchwilydd Yn bresennol
Claire Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Aled Evans Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Dr Paul Worthington Ymchwilydd Yn bresennol
Nicola Stubbins Tyst Yn bresennol
Susan Elsmore Tyst Yn bresennol
Allison Hulmes Tyst Yn bresennol
Mary Wimbury Tyst Yn bresennol
Mario Kreft Tyst Yn bresennol
Sanjiv Joshi Tyst Yn bresennol
Eluned Morgan AS Tyst Yn bresennol
Judith Paget Tyst Yn bresennol
Chris Jones Tyst Yn bresennol
Nick Wood Tyst Yn bresennol