Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 3 Chwefror 2022 09.30, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Robert Donovan
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Paul Davies AS Cadeirydd Yn bresennol
Hefin David AS Aelod Yn bresennol
Luke Fletcher AS Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AS Aelod Yn bresennol
Samuel Kurtz AS Aelod Yn bresennol
Sarah Murphy AS Aelod Yn bresennol
Robert Donovan Clerc Yn bresennol
Lara Date Ail Glerc Yn bresennol
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Aled Evans Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lorna Scurlock Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Stokes Ymchwilydd Yn bresennol
Sara Moran Ymchwilydd Disgwyliedig
Lesley Griffiths AS Gweinidog Yn bresennol
Jim Evans Tyst Yn bresennol
Trevor Jones Tyst Yn bresennol
Emily Williams Tyst Yn bresennol
Gareth Cunningham Tyst Yn bresennol
Gareth Bullock Tyst Yn bresennol
David Staziker Tyst Yn bresennol
Giles Thorley Tyst Yn bresennol
Mike Owen Tyst Yn bresennol