Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 3 Chwefror 2022 09.30, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Llyr Gruffydd AS Cadeirydd Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AS Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AS Aelod Yn bresennol
Delyth Jewell AS Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AS Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AS Aelod Yn bresennol
Marc Wyn Jones Clerc Yn bresennol
Elizabeth Wilkinson Ail Glerc Yn bresennol
Andrea Storer Dirprwy Glerc Yn bresennol
David Black Tyst Yn bresennol
James Jesic Tyst Yn bresennol
Eleri Rees Tyst Yn bresennol
Gwenllian Roberts Tyst Yn bresennol
Mark Squire Tyst Yn bresennol
Sian Williams Tyst Yn bresennol
Steve Wilson Tyst Yn bresennol