Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 10 Chwefror 2022 09.15, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jayne Bryant MS Cadeirydd Yn bresennol
James Evans MS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Joel James MS
Joel James AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Laura Anne Jones MS Aelod Yn bresennol
Ken Skates MS Aelod Yn bresennol
Buffy Williams MS Aelod Yn bresennol
Sioned Williams MS Aelod Yn bresennol
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Tom Lewis-White Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol
Claire Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Phil Boshier Ymchwilydd Disgwyliedig
Sarah Hatherley Ymchwilydd Disgwyliedig
Sian Hughes Ymchwilydd Disgwyliedig
Dyfrig Ellis Tyst Yn bresennol
Jassa Scott Tyst Yn bresennol
Delyth Gray Tyst Yn bresennol